Montferri - Transport Escolar

 
 
 

Transport Escolar

 
 
 

 

TRANSPORT ESCOLAR I SORTIDES ESCOLARS FORA DEL CENTRE AMB AUTOCAR

 

A LA PARADA DEL BUS:

 

 • Mantenir la distància de seguretat entre grups i evitar les aglomeracions.
 • Portar la mascareta ben posada (es recomana dur una de recanvi a la motxilla).
 • Seguir les indicacions dels acompanyants per pujar i per baixar del bus.

 

DINS L'AUTOCAR:

 

 • Cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat.
 • L'ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys (si no hi ha contraindicacions). Cal portar-la ben posada.
 • No es pot menjar ni beure durant els trajectes.
 • Cal fer el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica abans de pujar i en baixar del bus.
 • Poden viatjar diferents grups estables en un mateix autocar.
 • Ocupació del 100%. Es poden utilitzar tots els seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, es recomana deixar un espai de separació entre els diferents grups, però no és obligatori.
 • Cal distribuir l'alumnat per grups de convivència estable i, quan sigui possible, deixar aquest espai de separació entre els diferents grups.
 • Cal mantenir una mateixa distribució de seients en l'anada i la tornada quan aquests trajectes es facin el mateix dia o en un termini de 48 hores.
 • En el transport escolar s'assignarà un seient fix per cada alumne per tot el curs escolar.
 • Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, l'organització ha de tenir un registre de l'ocupació dels seients.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-families/

https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/recursos/pmf/transport-activitats/

 

 

INFORMACIÓ ÚS DE LA MASCARETA - COMUNICAT 19/04/2022 - 12.07

 

A partir del dimarts 19 d'abril, la mascareta deixa de ser obligatòria per a l'alumnat dels centres d'educació primària i secundària, tal com estableix la Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril.

En el transport escolar, com que es considera un transport públic, continua sent obligatori l'ús de la mascareta.

 

https://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20220419-retirada-mascaretes