Usuaris

 
 

 

Montferri  té el seu propi Pla de Contingència per garantir la seguretat i la salut de tots els seus usuaris, clients i treballadors i, alhora, ha reforçat la neteja i desinfecció de tots els seus vehicles i instal·lacions seguint els protocols de les noves certificacions d'Higiene i Control amb número de registre PHC-117/2020 i de Seguretat Biològica STOP COVID 19 amb codi de registre SB-20221.

 

Segons les normatives vigents en el transport públic i mobilitat:

 

 • Ocupació del 100 % dels vehicles.
 • Ús obligatori de la mascareta. Portar-la correctament tapant nas i boca, tant dins dels vehicles com a les estacions i a les parades.
 • Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti baixar-se o treure's la mascareta, com menjar o beure.
 • Viatjar en silenci, evitar parlar i reduir la interacció social.
 • Distribuir-vos al llarg de les estacions, les andanes, les parades i els vehicles.
 • Evitar les hores punta i les aglomeracions.
 • Circular per la dreta i deixar lliure l'espai de l'esquerra.
 • Accedir en cua ordenada i deixar espai per sortir.
 • Deixar que la persona que ens precedeixi validi el títol de transport.
 • No utilitzar el transport públic si ens trobem malament, pertanyem a un grup de risc o si estem fent quaretena.
 • Rentar-nos les mans abans i després d'accedir al transport públic.
 • Tapar-nos sempre a l'hora d'estornudar o tossir.

 

https://territori.gencat.cat/ca/inici/coronavirus/mobilitat/faqs/