Personal Empresa

 
 

 

Montferri ha elaborat el seu propi Pla de Contingència per garantir la seguretat i la salut de tots els seus treballadors.

 

Amb aquest pla la seguretat de tot l'equip està reforçada amb:

 

  • Instal·lació de pantalles protectores.
  • Espais de seguretat per garantir la distància amb els usuaris/clients.
  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic en tots els accessos.
  • Equips de protecció individual.
  • Entrada esglaonada i circuits de desplaçaments.
  • Controls serològics periòdics.

 

Alhora s'han reforçat també la neteja i desinfecció de tots els vehicles, material i instal·lacions seguint els protocols de les noves certificacions d'Higiene i Control amb número de certificat PHC-117/2020 i de Seguretat Biològica STOP COVID 19 amb codi de registre SB-20221.