Línies Regulars

 
 

 

MASCARETA

 

 • És obligatori portar la mascareta correctament al transport públic, tapant nas i boca, tant dins dels vehicles com a les estacions i a les parades.
 • Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti baixar-se o treure's la mascareta, com menjar o beure.

 

COMPORTAMENT

 

 • Viatgeu amb silenci. Evitant parlar i reduint la interacció social, minimitzem el risc.
 • Distribuïu-vos al llarg dels vehicles, andanes i estacions.
 • Si us heu de desplaçar, eviteu les hores punta i les aglomeracions.
 • Accediu en cues ordenades a vehicles i instal·lacions, deixeu espai per sortir.
 • Deixa espai a la persona que et precedeixi quan validi el títol de transport.
 • Transiteu per la dreta i deixeu lliure l'espai de l'esquerra.

 

SALUT I HIGIENE

 

 • No utilitzeu el transport públic si us trobeu malament, pertanyeu a un grup de risc o si heu de fer quarentena.
 • Renteu-vos bé les mans abans i després d'accedir al transport públic.
 • Tapeu-vos sempre a l'hora d'estornudar o tossir.

 

 

ATM Mesures covid-19

https://territori.gencat.cat/ca/inici/coronavirus/mobilitat/faqs/