Compromís de qualitat

 
 

Les certificacions de qualitat ISO, UNE 13816, de medi ambient i de prevenció en riscos laborals OHSAS 18001 reconeixen els serveis regulars i discrecionals de Montferri per garantir els màxims nivells de seguretat, qualitat i confort sense comprometre el respecte cap el medi ambient.

 


 

                                                                          

 

Política del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient, Prevenció, Energia i Seguretat Vial (juliol 2019)