Compromís de qualitat

 
 

Les certificacions de qualitat ISO 9001, UNE 13816 de Medi Ambient i 45001 de Seguretat i Salut en el Treball, reconeixen els serveis regulars i discrecionals de Montferri per garantir els màxims nivells de seguretat, qualitat i confort sense comprometre el respecte cap al medi ambient.

 


 

                   

 

Política del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient, Prevenció, Energia i Seguretat Vial (juliol 2019)

 

 

CARTA DE SERVEIS

 

Seguint amb el procés de millora continua, i a través d'aquesta Carta de Serveis, es pretén informar a tots els usuaris dels compromisos adquirits per la nostra empresa així com de tots els serveis que oferim.

 

En el document adjunt, hi trobareu els nostres compromisos:

·Serveis oferts. Oferta i demanda de places i qualitat dels nostres serveis

·Accessibilitat i Disponibilitat de vehicles adaptats

·Informació de contacte d'empresa

·Horaris i política sobre retards

·Atenció al client i adquisició de títols

·Confort i seguretat i antiguitat de la flota

·Impacte ambiental i sistema de gestió mediambiental

·Mesurament de la qualitat del servei