Skip to main content
 
 

COMPROMÍS DE QUALITAT

Les certificacions de qualitat ISO 9001, UNE 13816 de Medi Ambient i 45001 de Seguretat i Salut en el Treball, reconeixen els serveis regulars i discrecionals de Montferri per garantir els màxims nivells de seguretat, qualitat i confort sense comprometre el respecte cap al medi ambient.


 

CARTA DE SERVEIS

Seguint amb el procés de millora continua, i a través d’aquesta Carta de Serveis, es pretén informar a tots els usuaris dels compromisos adquirits per la nostra empresa així com de tots els serveis que oferim.

En el document adjunt, hi trobareu els nostres compromisos:

  • Serveis oferts. Oferta i demanda de places i qualitat dels nostres serveis
  • Accessibilitat i Disponibilitat de vehicles adaptats
  • Informació de contacte d’empresa
  • Horaris i política sobre retards
  • Atenció al client i adquisició de títols
  • Confort i seguretat i antiguitat de la flota
  • Impacte ambiental i sistema de gestió mediambiental
  • Mesurament de la qualitat del servei

 

 

Montferri ha estat beneficiària dins la convocatoria Ajuts dels Cupons a l’Indústria 4.0 de l’any 2022 per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). El títol del projecte ha estat “Assessorament en la Implantació d’un sistema d’anàlisi i previsió de la demanda”. Nº referència: ACE058/22/000284